You are here

財務報告

2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
檔名 下載 大小
2017年第三季合併財務報表暨會計師查核報告 2.85 MB
2017年第二季合併財務報表暨會計師查核報告 2.67 MB
2017年第一季合併財務報表暨會計師查核報告 2.43 MB
2016年個體財務報表暨會計師查核報告 3.46 MB
2016年第四季合併財務報表暨會計師查核報告 3.47 MB
2016年第三季合併財務報表暨會計師查核報告 2.47 MB
2016年第二季合併財務報表暨會計師查核報告 2.46 MB
2016年第一季合併財務報表暨會計師查核報告 2.34 MB
2015年個體財務報表暨會計師查核報告 3.01 MB
2015年第四季合併財務報表暨會計師查核報告 3.08 MB
2015年第二季合併財務報表暨會計師查核報告 2.41 MB